Page 9 - Bridge_Movie_1996-2000
P. 9

BL 3/01


          Korttisi:     ♠ KQ7         Olet etelä, kaikki vaarassa.
                   ♥ A10
                    ♦ AQ53

                   ♣ QJ108        Mikä on avaustarjouksesi ?

      Yksi risti. Jakautuma on tasainen, mutta voimaa on liikaa yhteen sangiin ja
    liian vähän kahden sangin avaukseen. Kahdesta neljän kortin väristä on oikein

    avata näistä alemmalla. Partneri tarjoaa yhden hertan ja vastapuoli passaa. Mikä
    on toinen tarjouksesi?

      Kaksi sangia. Kerrot näin tasaisen jakautuman ja 18-20 arvopistettä. Vaikka

    yhteinen voimanne riittää melko varmasti täyspeliin, älä silti hyppää suoraan kol-
    meen sangiin. Avaajan hyppy kolmeen sangiin, kun vastaaja on tarjonnut omaa
    väriä yhden tasolla, ei perustu tasaiseen käteen ja voimaan. Tarjous on "chan-

    saus" pitkällä hyvällä avausvärillä sekä pidoilla tarjoamattomissa väreissä. Esim.
    käsi ♠ Q10x v ♥ x  ♦ AJ  ♣ AKQxxxx on tyypillinen, millä hypätään kolmeen
    sangiin partnerin herttavastauksen jälkeen. Huomaa kuitenkin, että vastaajan 2-
    yli-1 vastauksen jälkeen avaajan hyppy kolmeen sangiin kertoo 18-20 ap:n tasai-

    sen käden. Nyt partneri korottaa kolmeen sangiin, kaikki passaavat tähän ja länsi
    aloittaa pataviitosella.


               ♠ 62
               ♥ KJ75       Kuusi ristiä olisi melko hyvä sitoumus,
               ♦ QJ2      käytännössä kotipeli on ristimaskista kiinni.

               ♣ A972     Nyt kuitenkin tehtävänäsi on yrittää saada

               ♠ KQ7      yhdeksän tikkiä sangipelissä.
               ♥ A10

               ♦ AK53       Montako pikatikkiä sinulla on?
               ♣ QJ108

      Seitsemän. Kaksi herttaa, neljä ruutua ja ristiässä. Paljon riippuu idän ensim-

    mäisestä kortista. Jos hän tunnustaa tikkiin yksi pataässällä, saat yksitoista tai
    kaksitoista tikkiä ristikuninkaan sijainnista riippuen. Mutta valitettavasti itä pelaa
    ensimmäiseen tikkiin sotamiehen ja nyt sinulla on vasta kahdeksan tikkiä koossa.
    Onko oikein laistaa ensimmäinen tikki?


      Ei. Jos pöydässä olisi kolme patahakkua, kannattaisi laistaa ensimmäinen pata-
    kierros. Itä jatkaa pataa ja nyt vasta pelaamme kuvakortin. Jos lähtijällä on viiden
    kortin pata, on puolustuksen yhteydet lähtövärissä katkenneet. Myöhemmin voit

    kaikessa rauhassa ottaa ristimaskin. Jos maski epäonnistuu ja itä kääntää vielä
    pataa, on pataväri jakautunut 4-3 ja puolustuksen on tyytyminen neljään tikkiin.

    Nyt kun pöydässä on vain kaksi hakkua pataa, on laisto oikein vain jos lähtijällä


                                     Bridge Movie 2001 - Kauko Koistinen  8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14