Page 8 - Bridge_Movie_1996-2000
P. 8

Koko jako:

            ♠ 72              Pelinviejä joutuu lopussa menettämään
            ♥ AQ75           kaksi ruututikkiä.
             ♦ J6              Jos joku ”eksperttilukija” Bridge Mo-

            ♣ KJ1083          vieta sattuu lukemaan, on hän varmaan
       ♠ KQJ64        ♠ A10985    huomannut parannuksen pelinvientilinjaan.
       ♥ 93         ♥ 106      Herttaässän jälkeen pelataan pieni risti pöy-
       ♦ A108         ♦ Q952     dän kuninkaalle, palataan hertalla käteen ja

       ♣ A74         ♣ 65
            ♠ 3             jatketaan ristillä kohti pöytää. Nyt jos länsi
                           sijoittaa pelinviejälle kortit ♠ 3 ♥ AQ842 ♦
            ♥ AQ842

             ♦ K743           KQ43 ♣ 965, pelaa hän pienen ja joutuu
                           seuraavaksi kiinni-istutetuksi ristiässällä.
            ♣ Q92
                                     Bridge Movie 2001 - Kauko Koistinen  7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13