Page 6 - Bridge_Movie_1996-2000
P. 6

jossain vaiheessa pelaat pöydästä sotamiehen, peittää itä kuninkaalla ja pelinvie-

    jän on tyytyminen kolmeen tikkiin. Puolustuksen yhdeksikkö tai kahdeksikko
    kasvaa vahvaksi. Palataanpa takaisin ensimmäiseen tikkiin. Pelaatko pöydästä
    ässän vai seiskan?


      Ässän. Jos kädessäsi olisi vain neljä pientä hakkua, kannattaisi lähtö laistaa ai-
    komuksena katkaista puolustuksen yhteydet lähtövärissä. Mutta nyt sinulla on
    kymppi neljäntenä ja jos patamaski epäonnistuu, länsi pääsee kiinni. Jos hän ot-

    taa loputkin herttakuvansa, kasvaa kätesi kymppi yhdeksänneksi tikiksi. Jos pe-
    laat lähtöön virheellisesti pienen, jatkaa länsi pienellä hertalla ja ottaa helpon pie-
    tin päästessään kiinni mahdollisella patakuninkaallaan. Otat siis lähdön ässällä
    pöytään. Minkä kortin pelaat pöydästä toiseen tikkiin?


      Pienen padan. Älä pelaa sotamiestä. Jos patakuningas on idällä kolmantena, ei
    ole merkitystä minkä padan pelaat pöydästä toiseen tikkiin. Yhteyskortteja takai-
    sin pöytään sinulla on riittävästi. Mutta jos idällä on kuningas toisena, peittää hän

    sotamiehen kuninkaalla ja lännen välikortit kasvavat vähitellen vahvaksi. Pata-
    neloseen itä tunnustaa kolmosella ja käden rouva voittaa tikin. Uutta patamaskia
    varten menet pöytään uudestaan kiinni, esim. ristiässällä. Mitä seuraavaksi?


      Pieni pata. Kun itä tunnustaa tähän tikkiin kuninkaalla on huolellinen pelin-
    vientisi palkittu.


       Koko jako:
              ♠ J64
             ♥ A7              Kuten huomaat, kaksi kertaa pieni

              ♦ K9753          pata pöydästä on oleellista neljän patati-
             ♣ A93           kin saamiseksi. Jos pöydässä olisi yksi
        ♠ 9875        ♠ K3      ainoa yhteyskortti, olisi tällöin oikein
        ♥ KQJ93        ♥ 52      aloittaa patasotamiehellä. Tällöin pääs-

        ♦ 102         ♦ QJ84     tään uudistamaan maski, jos idällä sat-
        ♣ 65         ♣ QJ1072    tuisi olemaan kuningas kolmantena.
              ♠ AQ102          Vastaavanlainen tilanne on kun pelinvie-

             ♥ 10864          jällä on AK10x ja pöydässä Jxx sekä yh-
              ♦ A6           teyksiä on riittävästi. Rouva pitää mas-
             ♣ K84           kata, mutta älä aloita sotamiehellä. Saat
    väristä neljä tikkiä, jos maski onnistuu ja rouva on toisena tai kolmantena. Oikein

    on pelata kaksi kertaa pöydästä pieni ja kädestä ensin kymppi ja sitten korkea
    kuva.

                                     Bridge Movie 2001 - Kauko Koistinen  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11