Page 14 - Bridge_Movie_1996-2000
P. 14

♠ AJ2

              ♥ 973            Ota lähtö pataässällä ja maskaa ristiä.
               ♦ AQJ5         Maski epäonnistuu, mutta vaikka länsi
              ♣ QJ4          keksisi herttakäännön, saat kymmenen

        ♠ 10963         ♠ K75    tikkiä. Seitsemän pikatikin lisäksi olet
        ♥ K654         ♥ QJ10   kasvattanut kolme lisätikkiä ristiväristä.
        ♦ 1084         ♦ 9763   Mutta oletetaanpa, että kysymyksessä on
        ♣ K3          ♣ 765    parikilpailu.

               ♠ Q84
              ♥ A82            Onko oikein varmistaa kotipeli ot-
               ♦ K2          tamalla ensimmäinen tikki ässällä?

              ♣ A10982

      Ei. Parikilpailussa jokainen ylitikki on tärkeä. Terveitä riskejä kannattaa ottaa.
    Jos saat yhdeksän tikkiä kun kaikki muut ottavat kaksitoista, saat nolla pistettä.

    Merkintä omassa sarakkeessa ei tällöin paljoa lohduta.

                                    Bridge Movie 2001 - Kauko Koistinen  13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19