Page 10 - Bridge_Movie_1996-2000
P. 10

on kuuden kortin pata. Otat siis ensimmäisen tikin patakuvalla. Nyt jos ristimaski

    onnistuu, voit ottaa helposti yksitoista ensimmäistä tikkiä ja ehkä lopussa yrittää
    kahdettatoista herttamaskilla. Vaikka ristimaski epäonnistuisikin, saat väristä
    kasvatettua silti kaksi lisätikkiä, ja sinulla olisi kasassa kymmenen tikkiä. Onko

    siis oikein laittaa ristirouva "kiertämään" tikissä kaksi?

      Ei. Vaikka sinulla olisikin kymmenen tikkiä, ehtii puolustus ottamaan sitä en-
    nen viisi tikkiä, jos ristimaski epäonnistuu ja lähtijällä on pataa A10xxx. San-

    gipeli yleensäkin on kilpajuoksua pelinviejän ja puolustuksen välillä. Kumpikin
    puoli yrittää kasvattaa lisätikkejä parhaasta tai pisimmästä väristään. Tässä jaossa
    puolustus näyttää olevan askeleen edellä. Vaikka voitkin helposti kasvattaa koti-
    pelistä puuttuvia lisätikkejä ristiväristä, ottaa puolustus sitä ennen pietin ristiku-

    ninkaalla ja neljällä patatikillä. On harmillista mennä pietiin kolmessa sangissa
    kun parilla on yhteensä 30 arvopistettä! Voit kuitenkin varmistaa kotipelin.
    Mitkä pelaat tikkeihin kaksi ja kolme?


      Ruutua rouvalle ja herttaa kympille. Jos herttamaski kympillä onnistuu, on
    tämä yhdeksäs tikkisi. Yksi pata, kolme herttaa, neljä ruutua ja yksi risti. Ja vaikka
    lännellä olisi herttarouva, ei sinulla ole ongelmia. Hän voittaa tikin, mutta sinulla on

    nyt yhdeksän tikkiä eikä länsi voi keksiä mitään vahingollista kääntöä. Voisitko
    yhtä hyvin ottaa pöydän molemmat ruutukuvat ennen herttamaskia?

      Et. Jos otat molemmat ruutukuvat ja sen jälkeen maskaat herttaa kympillä,
    länsi saattaa voittaa rouvalla tikin ja kääntää ristiä. Entä nyt? Jos pelaat ässän, et

    pääse enää koskaan pöytään ottamaan vahvaa hertta-sotamiestä. Ja jos taas mas-
    kaat, voi itä päästä ristikuninkaalla kiinni ja tuloksena voi olla pahimmassa ta-
    pauksessa kolmekin pietiä (lännellä A l0xxxx pataa ja herttarouva sekä idällä Jx

    pataa ja ristikuningas). Voit siis tarvita toista pöydän ruutukuvaa yhteyskortiksi.

       Koko jako:
               ♠ 62            Tällä kertaa huolellinen pelinvientisi

               ♥ KJ75         palkitaan ylitikillä, kun herttakymppi saa
               ♦ QJ2
              ♣ A972          tikin ja myöhemmin idän herttarouva pu-
                           toaa ja herttasotamies on kymmenes
        ♠ A10853       ♠ J94     tikki.
        ♥ 8642        ♥ Q93
        ♦ 94          ♦ 10876
        ♣ 43         ♣ K65       Sangipelissä toinen puolustajista on

               ♠ KQ7          hyvin usein "vaarallinen vastustaja". Täl-
                           löin pelinviejän kannattaa kasvattaa vä-
               ♥ A10
               ♦ AK53         rejään niin, ettei tämä vastustaja pääse
                           vahingossakaan kiinni.
              ♣ QJ108
                                     Bridge Movie 2001 - Kauko Koistinen  9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15